Trung tâm không gian văn phòng tại Newcastle upon Tyne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newcastle upon Tyne

Merchant House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newcastle upon Tyne

Rotterdam House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newcastle upon Tyne

The Axis Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newcastle upon Tyne

4 Admiral Way


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newcastle upon Tyne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280