Trung tâm không gian văn phòng tại Motherwell

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

2 Parklands Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

100 West George Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

1 West Regent Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

300 Bath Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

20-23 Woodside Place


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Motherwell

8 Deer Park


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Motherwell.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195