Trung tâm không gian văn phòng tại Bromley

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Victory Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Springhead Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

26 Kings Hill Avenue


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromley

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bromley.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280