Trung tâm không gian văn phòng tại Henley on Thames

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Davidson House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Jubilee House


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Siena Court


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

1210 Parkview


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

1650 Arlington Business Park


Văn Phòng từ £4.70 - £6.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Quatro House


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Centaur House


Văn Phòng từ £4.30 - £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Rourke House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Pinewood Chineham Business Park


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

John Eccles House


Văn Phòng từ £6.90 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.20 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

7200 The Quorum


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Stroudley Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

The Gatehouse


Văn Phòng từ £5.90 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

Oxford House


Văn Phòng từ £5.00 - £6.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Henley on Thames

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Henley on Thames.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280