Trung tâm không gian văn phòng tại Richmond

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Great West Road


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st Floor


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

6th Floor


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9.00 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.80 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £16.00 - £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

25 North Row


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Portland House


Văn Phòng từ £12.60 - £17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

83 Baker Street


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

2nd Floor


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

50 Broadway


Văn Phòng từ £12.60 - £17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £12.10 - £16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Jubilee House


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

4th Floor


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Mappin House


Văn Phòng từ £16.60 - £22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.30 - £15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.10 - £13.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Golden Cross House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £20.60 - £28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

22 Long Acre


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Amadeus House


Văn Phòng từ £13.20 - £18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.20 - £18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

88 Kingsway


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Tallis House


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11.20 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £10.10 - £12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £15.20 - £20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Rourke House


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Alpha House


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

70 White Lion Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

3rd floor, News Building


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

68 King William Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9.00 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

45 Moorfields


Văn Phòng từ £12.80 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Tower 42


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

The Minster Building


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Epworth House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

New London House


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

2nd Floor


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £18.80 - £25.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

167 City Road


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Interchange House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15.30 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Dorset House


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

25 Cabot Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st floor, Romer House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £15.40 - £21.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Level 33


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

South Tower


Văn Phòng từ £3.80 - £5.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Woking One


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Maple House


Văn Phòng từ £5.40 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.20 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Siena Court


Văn Phòng từ £5.50 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Units A-J


Văn Phòng từ £10.70 - £14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

2nd Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Richmond

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Richmond.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280