Trung tâm không gian văn phòng tại Shoreham-by-Sea

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Little High Street


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Queensberry House


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Tower Point 44


Văn Phòng từ £7.20 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Mocatta House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Afon Building


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shoreham-by-Sea

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shoreham-by-Sea.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280