Trung tâm không gian văn phòng tại Sheffield

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sheffield

7th Floor, 2 Pinfold Street


Văn Phòng từ £5.50 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sheffield

1 Concourse Way


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sheffield

Blades Enterprise Centre


Văn Phòng từ £3.70 - £5.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sheffield

The Portergate


Văn Phòng từ £3.70 - £5.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sheffield

Management Suite


Văn Phòng từ £2.40 - £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sheffield.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280