Trung tâm không gian văn phòng tại Southampton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Cumberland House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Andersons Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

International House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Premier Way


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Forum 3


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

1, Winnal Valley Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Aerodrome Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Ground Floor, Building 1000


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Waterbury Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Harts Farm Way


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Cross Keys House


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Southampton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280