Trung tâm không gian văn phòng tại Southampton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Cumberland House


Văn Phòng từ £5.30 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Andersons Road


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

International House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Premier Way


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Forum 3


Văn Phòng từ £5.30 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

4500 Parkway


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

1, Winnal Valley Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Aerodrome Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Ground Floor, Building 1000


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Waterbury Drive


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Harts Farm Way


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southampton

Cross Keys House


Văn Phòng từ £5.10 - £7.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Southampton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280