Trung tâm không gian văn phòng tại Staines

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Rourke House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Centurion House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 5 Arrivals Concourse


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 3


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

450 Bath Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3000 Hillswood Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

59-60 Thames St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

5th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Lakeside House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Wellington Way


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6-9 The Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Ground Floor, The Bower


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Brunel Way


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 Stoke Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Causeway House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

268 Bath Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Woking One


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Charter Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Regal House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Highbridge


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Parkshot House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Atrium Court


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Venture House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Great West Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Bell Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Siena Court


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Saunders House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 3, Chiswick Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

71-75 Uxbridge Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Dorset House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Fishers Lane


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6th floor, First Central 200


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

377 - 399 London Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Quatro House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

79 College Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3000 Cathedral Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2 Queen Caroline Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

26-28 Hammersmith Grove


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

77 Fulham Palace Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Units A-J


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Farnham Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Jubilee House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Fowler Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Cardinal Point


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Aston Court


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor, Building 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

One Kingdom Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Centaur House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Burwood Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

111 Buckingham Palace Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 North Row


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

52 Grosvenor Gardens


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

83 Baker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Portland House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

St Mary's Court


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2nd Floor


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Berkeley Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

10 Greycoat Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

33 Cavendish Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

17 Hanover Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 Sackville Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

50 Broadway


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Harley Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

48 Warwick Street


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Jubilee House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

100 Pall Mall


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Bentinck House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

131 - 151 Great Titchfield Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

10 Margaret Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Mappin House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

37 Vintage House,


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

48 Charlotte Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

85 Tottenham Court Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 Soho Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Northumberland Avenue


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Golden Cross House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

60 St Martins Lane


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

22 Long Acre


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Henley Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Amadeus House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

16 Upper Woburn Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

90 Long Acre


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Hamilton House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

31 Southampton Row


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

88 Kingsway


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

400 Thames Valley Park Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Interchange House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

344-354 Gray's Inn Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor Holborn Gate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Fetter Lane


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Tallis House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Lansdowne Building


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

107-111 Fleet Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Castle Court


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

16 St Martin's le Grand


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4 Imperial Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Alpha House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

60 Cannon Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

88 Wood Street


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3rd floor, News Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 King William Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

68 King William Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

68 Lombard Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6 Hays Lane


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

30 Moorgate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

45 Moorfields


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Ropemaker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

23 Austin Friars


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

27 Austin Friars


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Tower 42


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3 More London Riverside


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Minster Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Epworth House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

167 City Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

New Broad Street House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2nd Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Davidson House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

30 St Marys Axe


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

New London House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

63 St Mary Axe


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

12th Floor Broadgate Tower


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

9 Devonshire Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Atlantic House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 Clarendon Road


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

9 Greyfriars Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Kingsgate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

200 Brook Drive


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Staines.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280