Trung tâm không gian văn phòng tại Staines

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Rourke House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Woking One


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Vantage London, 6th Floor


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Siena Court


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Dorset House


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Quatro House


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2 Queen Caroline Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Units A-J


Văn Phòng từ £11.80 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Jubilee House


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor


Văn Phòng từ £15.10 - £20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.20 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6th Floor


Văn Phòng từ £17.00 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.70 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Centaur House


Văn Phòng từ £4.30 - £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £11.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £16.00 - £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 North Row


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

83 Baker Street


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Portland House


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2nd Floor


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.90 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

50 Broadway


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Jubilee House


Văn Phòng từ £16.60 - £22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.70 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.30 - £15.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Mappin House


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4th Floor


Văn Phòng từ £17.50 - £24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Golden Cross House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £20.60 - £28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

22 Long Acre


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Amadeus House


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £13.60 - £18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

90 Long Acre


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Hamilton House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

88 Kingsway


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11.20 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Tallis House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.90 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Castle Court


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00 - £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Alpha House


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

88 Wood Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3rd floor, News Building


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

68 King William Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

30 Moorgate


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

45 Moorfields


Văn Phòng từ £12.80 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £19.40 - £26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

The Minster Building


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Epworth House


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

167 City Road


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

2nd Floor


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Davidson House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.50 - £22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

New London House


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15.30 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Staines

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Staines.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280