Trung tâm không gian văn phòng tại Glasgow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

1 West Regent Street


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

69 Buchanan Street


Văn Phòng từ £5.00 - £6.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

100 West George Street


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

Tay House


Văn Phòng từ £7.00 - £9.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

20-23 Woodside Place


Văn Phòng từ £3.50 - £4.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glasgow

Maxim Business Park


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Glasgow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280