Trung tâm không gian văn phòng tại Guildford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Units A-J


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Building 2


Văn Phòng từ £9 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Woking One


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

1st Floor


Văn Phòng từ £7 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Wellington Way


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Quatro House


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Dorset House


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Centaur House


Văn Phòng từ £4 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Rourke House


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Centurion House


Văn Phòng từ £6 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Atrium Court


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Venture House


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Castle Court


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

2nd floor


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Causeway House


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £33 - £41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Terminal 3


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Terminal 2


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Kingsgate


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Regal House


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

3rd floor


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

5th Floor


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Parkshot House


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

6-9 The Square


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

268 Bath Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guildford

Siena Court


Văn Phòng từ £6 - £8

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Guildford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280