Trung tâm không gian văn phòng tại Redhill

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Afon Building


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Austen House


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Building 2


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Pine Grove


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Rourke House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Redhill

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Redhill.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280