Trung tâm không gian văn phòng tại Weybridge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Rourke House


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Woking One


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Dorset House


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9.00 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Units A-J


Văn Phòng từ £10.70 - £14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Great West Road


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Quatro House


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st Floor


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.20 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Siena Court


Văn Phòng từ £5.50 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Interchange House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

6th Floor


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £16.00 - £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.80 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Portland House


Văn Phòng từ £12.60 - £17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

25 North Row


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Centaur House


Văn Phòng từ £4.10 - £5.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

2nd Floor


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

83 Baker Street


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

50 Broadway


Văn Phòng từ £12.60 - £17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £12.10 - £16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

4th Floor


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Jubilee House


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Mappin House


Văn Phòng từ £16.60 - £22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.30 - £15.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.10 - £13.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Golden Cross House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £20.60 - £28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Amadeus House


Văn Phòng từ £13.20 - £18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

22 Long Acre


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.20 - £18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

88 Kingsway


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Tallis House


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11.20 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £10.10 - £12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Alpha House


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £15.20 - £20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

3rd floor, News Building


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

68 King William Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

70 White Lion Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9.00 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.90 - £20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

The Minster Building


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

45 Moorfields


Văn Phòng từ £12.80 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Tower 42


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

New London House


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £18.80 - £25.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

2nd Floor


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Epworth House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.50 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

167 City Road


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15.30 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

1st floor, Romer House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

South Tower


Văn Phòng từ £3.80 - £5.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Weybridge

25 Cabot Square


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Weybridge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280