Trung tâm không gian văn phòng tại Tewkesbury

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tewkesbury

Oakfield Close


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tewkesbury

M5 Junction 8


Văn Phòng từ £3.80 - £4.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tewkesbury

31 Worcester Street


Văn Phòng từ £4.40 - £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tewkesbury

North Warehouse


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tewkesbury

Crab Apple Way


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tewkesbury.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280