Trung tâm không gian văn phòng tại Twickenham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Regal House


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Causeway House


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Parkshot House


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Great West Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9 - £12
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Terminal 2


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Terminal 3


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

5th Floor


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £14 - £20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

6-9 The Square


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £33 - £41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st Floor


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Centurion House


Văn Phòng từ £6 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

127 Kensington High Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Rourke House


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

6th Floor


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £13 - £18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Wellington Way


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £16 - £22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Portland House


Văn Phòng từ £13 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

25 North Row


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

83 Baker Street


Văn Phòng từ £12 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Dorset House


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

The Charter Building


Văn Phòng từ £11 - £15
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

2nd Floor


Văn Phòng từ £18 - £25
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

79 College Road


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

50 Broadway


Văn Phòng từ £13 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £12 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £17 - £23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Highbridge


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Jubilee House


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

4th Floor


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

The Harley Building


Văn Phòng từ £18 - £25
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Mappin House


Văn Phòng từ £17 - £23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Bentinck House


Văn Phòng từ £12 - £13
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7 - £10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10 - £13
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14 - £20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £21 - £28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st Floor


Văn Phòng từ £7 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Amadeus House


Văn Phòng từ £13 - £18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13 - £18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £12 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

88 Kingsway


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £11 - £14
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Hamilton House


Văn Phòng từ £10 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Tallis House


Văn Phòng từ £10 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12 - £17
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Interchange House


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Alpha House


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

3rd floor, News Building


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16 - £22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

18 King William Street


Văn Phòng từ £12 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

68 King William Street


Văn Phòng từ £10 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

45 Moorfields


Văn Phòng từ £13 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10 - £14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £9 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

The Minster Building


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Tower 42


Văn Phòng từ £13 - £18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

New London House


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £15 - £20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Epworth House


Văn Phòng từ £12 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

2nd Floor


Văn Phòng từ £12 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £19 - £26
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

167 City Road


Văn Phòng từ £9 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15 - £17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £11 - £16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Woking One


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

268 Bath Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Building 1


Văn Phòng từ £8 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st floor, Romer House


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £15 - £21
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £15 - £21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Level 33


Văn Phòng từ £14 - £19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Castle Court


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

South Tower


Văn Phòng từ £4 - £5
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

5th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Kingsgate


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Siena Court


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Building 2


Văn Phòng từ £9 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Units A-J


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Atrium Court


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Venture House


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Maple House


Văn Phòng từ £6 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Jhumat House


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

St Mary's Court


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Aston Court


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Quatro House


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Jubilee House


Văn Phòng từ £8 - £10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Twickenham

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £7 - £9

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Twickenham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280