Trung tâm không gian văn phòng tại Sunderland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunderland

4 Admiral Way


Văn Phòng từ £3.20 - £4.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunderland

Rotterdam House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunderland

The Axis Building


Văn Phòng từ £4.00 - £5.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunderland

Merchant House


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sunderland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280