Trung tâm không gian văn phòng tại Uxbridge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Charter Building


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.70 - £10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Building 1


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

268 Bath Road


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Rourke House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Siena Court


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Aston Court


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Concorde Road


Văn Phòng từ £7.40 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.50 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Battersea Power Station


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Maple House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Titan Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Quatro House


Văn Phòng từ £4.10 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Uxbridge

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.70 - £7.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Uxbridge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280