Trung tâm không gian văn phòng tại Wakefield

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Unit G37b


Văn Phòng từ £4.50 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Building 3


Văn Phòng từ £5.20 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Ground, First and Second


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Pinnacle


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

No 2 Wellington Place


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Ground and first floor


Văn Phòng từ £5.20 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Fearnley Mill


Văn Phòng từ £3.90 - £5.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

1st floor East Suite Waterfront


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Management Suite


Văn Phòng từ £2.40 - £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

7th Floor, 2 Pinfold Street


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wakefield.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280