Trung tâm không gian văn phòng tại Warwick

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

3, The Quadrant


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Central Boulevard


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Ground Floor


Văn Phòng từ £6.70 - £8.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

4200 Waterside Centre


Văn Phòng từ £6.70 - £9.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Fort Dunlop


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

43 Temple Row


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

35 Bull Street


Văn Phòng từ £9.10 - £12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

One Victoria Square


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

12-22 Newhall Street


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Calthorpe Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

2nd floor


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Crossway


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Park House


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

M1 Motorway Southbound


Văn Phòng từ £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Isidore Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Warwick

Crab Apple Way


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Warwick.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280