Trung tâm không gian văn phòng tại Welwyn Garden City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

2nd Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Maple House


Văn Phòng từ £5.40 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.90 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

The Maylands Building


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.30 - £6.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Hamilton House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £13.60 - £18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.70 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

167 City Road


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

6th Floor


Văn Phòng từ £17.00 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

83 Baker Street


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.70 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.90 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £11.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.30 - £15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Epworth House


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Mappin House


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Jubilee House


Văn Phòng từ £16.60 - £22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

88 Kingsway


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

25 North Row


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Endeavour House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

45 Moorfields


Văn Phòng từ £12.80 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

90 Long Acre


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.90 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

2nd Floor


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

88 Wood Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11.20 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

22 Long Acre


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Amadeus House


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00 - £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

30 Moorgate


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

2nd Floor


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £20.60 - £28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15.30 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

100 Bishopsgate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Tallis House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

4th Floor


Văn Phòng từ £17.50 - £24.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

Golden Cross House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.50 - £22.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

68 King William Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

New London House


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Welwyn Garden City

The Minster Building


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Welwyn Garden City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280