Trung tâm không gian văn phòng tại Birmingham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

35 Bull Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

12-22 Newhall Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

One Victoria Square


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

156 Great Charles Street Queensway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Quayside Tower


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Calthorpe Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Fort Dunlop


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

The Comet Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

4200 Waterside Centre


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Park House


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Central Boulevard


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

3rd & 4th floors


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Isidore Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

Watling Court, Orbital Plaza


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Birmingham

3, The Quadrant


Văn Phòng từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Birmingham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195