Trung tâm không gian văn phòng tại Solihull

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Central Boulevard


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Ground Floor


Văn Phòng từ £6.70 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

4200 Waterside Centre


Văn Phòng từ £6.70 - £9.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Fort Dunlop


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

35 Bull Street


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

One Victoria Square


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

12-22 Newhall Street


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Crossway


Văn Phòng từ £7.10 - £9.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

2nd floor


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Calthorpe Road


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Park House


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

3, The Quadrant


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Isidore Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

M6 Toll Junctions T6/T7


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solihull

Watling Court, Orbital Plaza


Văn Phòng từ £4.00 - £6.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Solihull.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280