Trung tâm không gian văn phòng tại Crawley

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Afon Building


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Pine Grove


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Austen House


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Mocatta House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Little High Street


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Queensberry House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Tower Point 44


Văn Phòng từ £7.20 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Building 2


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Crawley

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Crawley.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280