Trung tâm không gian văn phòng tại Horsham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Afon Building


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Castle Court


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Little High Street


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Austen House


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Building 2


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Mocatta House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Queensberry House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Tower Point 44


Văn Phòng từ £7.20 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Horsham

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Horsham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280