Trung tâm không gian văn phòng tại Leeds

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

7 Park Row


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Pinnacle


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Ground, First and Second


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

No 2 Wellington Place


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Building 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

1200 Century Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Unit G37b


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

1st floor East Suite Waterfront


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Fearnley Mill


Văn Phòng từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leeds.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195