Trung tâm không gian văn phòng tại Leeds

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

7 Park Row


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

67 Albion Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Princes Square


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

2 Wellington Place


Văn Phòng từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Gelderd Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

1200 Century Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Market Walk


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Salts Mill Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Old Lane


Văn Phòng từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leeds.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195