Trung tâm không gian văn phòng tại Shipley

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

Salts Mill Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

Old Lane


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

Gelderd Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

2 Wellington Place


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

Princes Square


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

7 Park Row


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

67 Albion Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

1200 Century Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shipley

Market Walk


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shipley.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195