Trung tâm không gian văn phòng tại Royal Wootton Bassett

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Wootton Bassett

Lime Kiln House


Văn Phòng từ £4.70 - £5.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Wootton Bassett

Windmill Hill Business Park


Văn Phòng từ £5.20 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Wootton Bassett

Rivermead Drive


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Wootton Bassett

Leigh Delamere Motorway Services


Văn Phòng từ £5.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Wootton Bassett

Membury Motorway Services


Văn Phòng từ £3.50 - £4.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Royal Wootton Bassett.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280