Trung tâm không gian văn phòng tại Salisbury

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

Cross Keys House, 3rd Floor


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

Premier Way


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

Caxton Close


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

Aviation Business Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

Grosvenor Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Salisbury

George Curl Way


Văn Phòng từ £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Salisbury.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195