Trung tâm không gian văn phòng tại Woking

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Woking One


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Units A-J


Văn Phòng từ £11.80 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Quatro House


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Rourke House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.20 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Dorset House


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Centaur House


Văn Phòng từ £4.30 - £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Siena Court


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Castle Court


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Vantage London, 6th Floor


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

2 Queen Caroline Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Jubilee House


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Davidson House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

1st Floor


Văn Phòng từ £15.10 - £20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

2nd floor


Văn Phòng từ £5.30 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Metcalf Way


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woking

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Woking.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280