Trung tâm không gian văn phòng tại Mesa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

1910 S. Stapley Drive


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

2266 South Dobson Road


Văn Phòng từ $7.60 - $10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

3707 E Southern Ave


Văn Phòng từ $6.40 - $8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

64 E. Broadway Rd


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

60 E Rio Salado Parkway


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

3100 West Ray Road


Văn Phòng từ $12.50 - $15.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

7272 E. Indian School Road


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

4343 N Scottsdale Rd


Văn Phòng từ $17.10 - $21.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

7150 East Camelback Road


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

6991 East Camelback Rd.


Văn Phòng từ $9.30 - $11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

4600 E. Washington


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

7702 East Doubletree Ranch Rd.


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

2415 East Camelback Road


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

2375 E. Camelback Road


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

Two North Central Ave


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

20 E. Thomas Road


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

15333 North Pima Road


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

11811 N. Tatum Blvd.


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

7301 N. 16th Street


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

7047 E. Greenway Parkway


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

15169 N Scottsdale Road


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

3420 E. Shea Blvd


Văn Phòng từ $6.20 - $7.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

16427 North Scottsdale Road


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

20860 N. Tatum Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

2550 W. Union Hills Drive


Văn Phòng từ $9.40 - $11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mesa

16165 North 83rd Avenue


Văn Phòng từ $13.10 - $18.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mesa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280