Trung tâm không gian văn phòng tại Alameda

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $22.80 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $22.80 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

505 14th Street


Văn Phòng từ $22.80 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

One Market


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

201 Mission


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

50 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

One Embarcadero Center


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

95 Third Street


Văn Phòng từ $32.50 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

75 Broadway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

345 Montgomery Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

580 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1390 Market St


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1001 Bayhill Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $20.40 - $25.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $40.20 - $55.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.40 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

Corporate Commons


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $29.70 - $40.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $43.70 - $60.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $22.40 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

Suite 203


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $29.40 - $40.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $19.30 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Alameda

6203 San Ignacio Avenue


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Alameda.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280