Trung tâm không gian văn phòng tại Brea

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

2400 East Katella


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $13 - $18
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $17 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

895 Dove Street


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $18 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $18 - $25
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $17 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $15 - $21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17 - $23
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $9 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $13 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $27 - $37
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19 - $26
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $17 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $21 - $28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $18 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16 - $22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $16 - $22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22 - $30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $13 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $23 - $32
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $17 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $15 - $21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $23 - $31
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $20 - $28
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16 - $22
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $13 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $17 - $23
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15 - $21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15 - $21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

2450 Colorado Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19 - $26
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $28 - $38
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $18 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

473 E. Carnegie Drive


Văn Phòng từ $11 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $20 - $27
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10 - $12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brea

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $11 - $15

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brea.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280