Trung tâm không gian văn phòng tại Culver City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $21.40 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $14.20 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.30 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

5999 Center Dr.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $19.90 - $27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $19.90 - $27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.90 - $27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $18.10 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $15.70 - $21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $18.40 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $13.10 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $21.90 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $10.20 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $15.70 - $21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

895 Dove Street


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Culver City

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Culver City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280