Trung tâm không gian văn phòng tại El Segundo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.60 - $28.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2500 Broadway


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $22.60 - $31.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $20.50 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $23.30 - $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.50 - $11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $9.60 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $10.50 - $14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

2400 East Katella


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại El Segundo

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại El Segundo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280