Trung tâm không gian văn phòng tại Gardena

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.20 - $33.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $21.00 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $11.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gardena

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Gardena.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280