Trung tâm không gian văn phòng tại Glendale

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.20 - $33.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $11.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $19.50 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $11.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $22.10 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Glendale

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Glendale.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280