Trung tâm không gian văn phòng tại Irvine

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2400 East Katella


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $15.00 - $20.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $19.70 - $27.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

473 E. Carnegie Drive


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $22.60 - $31.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $11.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $26.60 - $36.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Irvine.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280