Trung tâm không gian văn phòng tại Irvine

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17875 Von Karman Ave


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17901 Von Karman Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4695 MacArthur Court


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5000 Birch Street


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

19800 MacArthur Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

895 Dove Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

555 Anton Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Plaza Tower I


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

530 Technology Dr.


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

7545 Irvine Center Drive


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

300 Spectrum Center Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1100 Town and Country Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

23046 Avenida de la Carlota


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

333 City Boulevard West


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2400 East Katella


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

30211 Avenida de las Banderas


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

999 Corporate Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

135 South State College Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

6 Centerpointe Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17777 Center Court Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1370 Valley Vista Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

111 West Ocean Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11801 Pierce Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

222 West 6th Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1050 West Lakes Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5800 S. Eastern Ave.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

879 West 190th Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3200 Guasti Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3281 E. Guasti Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

609 Deep Valley Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

21515 Hawthorne Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

440 E. Huntington Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

777 S. Alameda


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2447 Pacific Coast Highway


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

633 West Fifth Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

515 South Flower Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

445 S. Figueroa Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

400 Continental Blvd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

360 N. Pacific Coast Highway


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

155 N. Lake Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

117 East Colorado Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5999 Center Dr.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Howard Hughes Center


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

12777 W. Jefferson Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5670 Wilshire Blvd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Venice Blvd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

450 North Brand Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 North Vine Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

145 S. Fairfax Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

201 N. Brand Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

Glendale Plaza


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

8383 Wilshire Blvd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

473 E. Carnegie Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3415 South Sepulveda Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

9465 Wilshire Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

8560 W. Sunset Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2029 Century Park East


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1901 Avenue of the Stars


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 Century Park East


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Santa Monica Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11400 West Olympic Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10880 Wilshire Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4100 W. Alameda Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2500 Broadway


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

303 North Glenoaks Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11601 Wilshire Blvd.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

12100 Wilshire Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

730 Arizona Avenue


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Irvine.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280