Trung tâm không gian văn phòng tại Irvine

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17875 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

19800 MacArthur Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

895 Dove Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

600 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

530 Technology Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

301 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

23046 Avenida De La Carlota


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2400 East Katella


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

135 South State College Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

111 West Ocean Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1050 Lakes Dr


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5800 Southeastern Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3281 East Guasti Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

609 Deep Valley Drive Rolling Hills


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

21515 Hawthorne Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

440 East Huntington Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

777 South Alameda


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

445 South Figueroa Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

400 Continental Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

680 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

360 North Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

155 North Lake Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

117 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

6081 Center Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

5670 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Venice Boulevard


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

201 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

450 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

145 South Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

655 North Central Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

8383 Wilshire Boulevard Beverly Grove


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

473 East Carnegie Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

3415 South Sepulveda Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

10880 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

4100 West Alameda Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

303 North Glenoaks Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

11601 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Irvine

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $18.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Irvine.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195