Trung tâm không gian văn phòng tại Napa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1300 First Street


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

3558 Round Barn Blvd.


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

505 14th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

75 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

50 California Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

One Market


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

580 California Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

201 Mission


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

95 Third Street


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

1390 Market St


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Napa

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Napa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195