Trung tâm không gian văn phòng tại Newark

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

4353 North 1st Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

5201 Great America Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

640 West California Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2880 Zanker Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

6200 Stoneridge Mall Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

951 Mariners Island Boulevard


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

99 South Almaden Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

3 East Third Avenue


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2603 Camino Ramon Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

900 East Hamilton


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1999 South Bascom Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

611 Gateway Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

505 14th Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

6203 San Ignacio Avenue Suite 110


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2121 North California Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

201 Mission


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

95 Third Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Market Street


Văn Phòng từ $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1390 Market Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

50 California Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

580 California Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

75 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1255 Treat Boulevard


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 Harbor Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newark.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195