Trung tâm không gian văn phòng tại Newport Beach

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.20 - $33.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newport Beach.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280