Trung tâm không gian văn phòng tại Newport Beach

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

895 Dove Street


Văn Phòng từ $8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

19800 MacArthur Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

600 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17875 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

530 Technology Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

301 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

23046 Avenida De La Carlota


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2400 East Katella


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

111 West Ocean Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

135 South State College Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

609 Deep Valley Drive Rolling Hills


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

21515 Hawthorne Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5800 Southeastern Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1050 Lakes Dr


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

400 Continental Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

777 South Alameda


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

360 North Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

445 South Figueroa Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

440 East Huntington Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

6081 Center Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3281 East Guasti Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

680 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

155 North Lake Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

117 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10100 Venice Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

5670 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

3415 South Sepulveda Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

145 South Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

8383 Wilshire Boulevard Beverly Grove


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

201 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

450 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

655 North Central Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

10880 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

11601 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

4100 West Alameda Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newport Beach

303 North Glenoaks Boulevard


Văn Phòng từ $14.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newport Beach.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195