Trung tâm không gian văn phòng tại Novato

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

75 Broadway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

One Embarcadero Center


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

580 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

345 Montgomery Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

50 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

One Market


Văn Phòng từ $26.20 - $36.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

201 Mission


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

95 Third Street


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1390 Market St


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

505 14th Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $21.70 - $29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

3558 Round Barn Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

1001 Bayhill Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $40.20 - $55.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.40 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novato

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Novato.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280