Trung tâm không gian văn phòng tại Oakland

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

505 14th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

One Market


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

201 Mission


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

50 California Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

75 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

95 Third Street


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

580 California Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1390 Market St


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

Corporate Commons


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $36.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2880 Zanker Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1300 First Street


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oakland

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Oakland.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195