Trung tâm không gian văn phòng tại Oxnard

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

300 East Esplanade Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

4500 Park Granada Boulevard


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

21900 Burbank Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

7 West Figueroa Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

16501 Ventura Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

15233 Ventura Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

2500 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

11601 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

10880 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oxnard

3415 South Sepulveda Boulevard


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Oxnard.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195