Trung tâm không gian văn phòng tại Rolling Hills

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.20 - $33.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $21.00 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $11.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rolling Hills

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rolling Hills.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280