Trung tâm không gian văn phòng tại Sacramento

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

980 9th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

Esquire Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

500 Capitol Mall


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

1610 R Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

180 Promenade Circle North


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

333 University Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

9245 Laguna Springs Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

1024 Iron Point Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

915 Highland Pointe Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sacramento

3017 Douglas Boulevard


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sacramento.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195