Trung tâm không gian văn phòng tại San Bernardino

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

473 E. Carnegie Drive


Văn Phòng từ $11 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

3281 E. Guasti Road


Văn Phòng từ $15 - $21
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

3200 Guasti Road


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

11801 Pierce Street


Văn Phòng từ $14 - $19
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

2400 East Katella


Văn Phòng từ $12 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $18 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $16 - $22
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $17 - $24
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $13 - $18
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bernardino

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10 - $14

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Bernardino.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280