Trung tâm không gian văn phòng tại San Bruno

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1001 Bayhill Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $38.20 - $52.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1390 Market St


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

95 Third Street


Văn Phòng từ $30.80 - $42.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

201 Mission


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

345 Montgomery Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

580 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

50 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

One Market


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

One Embarcadero Center


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

75 Broadway


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $14.70 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

505 14th Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $28.20 - $38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $43.70 - $60.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $20.40 - $25.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

Corporate Commons


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $21.30 - $29.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

Suite 203


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $26.60 - $36.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $21.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Bruno

6203 San Ignacio Avenue


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Bruno.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280