Trung tâm không gian văn phòng tại San Francisco

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1390 Market St


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

350 Rhode Island Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

95 Third Street


Văn Phòng từ $30.90 - $42.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

580 California Street


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

201 Mission


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

50 California Street


Văn Phòng từ $20.20 - $27.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

One Market


Văn Phòng từ $29.30 - $40.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

75 Broadway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.50 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

505 14th Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $38.30 - $52.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $20.50 - $28.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $28.30 - $38.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $42.10 - $57.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

Corporate Commons


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $23.90 - $32.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $33.70 - $46.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $27.80 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $10.80 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $23.90 - $32.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $22.30 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1300 First Street


Văn Phòng từ $26.20 - $32.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2880 Zanker Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $27.90 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $18.30 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Francisco

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Francisco.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280