Trung tâm không gian văn phòng tại San Jose

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

99 South Almaden Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

900 East Hamilton


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1999 South Bascom Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2880 Zanker Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

5201 Great America Parkway


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

6203 San Ignacio Avenue Suite 110


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

6200 Stoneridge Mall Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

951 Mariners Island Boulevard


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

3 East Third Avenue


Văn Phòng từ $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2603 Camino Ramon Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

611 Gateway Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

505 14th Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2121 North California Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1255 Treat Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1390 Market Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

201 Mission


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

95 Third Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1 Market Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

50 California Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

580 California Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

75 Broadway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Jose

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Jose.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195