Trung tâm không gian văn phòng tại San Mateo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $38.20 - $52.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $28.20 - $38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $43.70 - $60.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $14.70 - $20.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1390 Market St


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

95 Third Street


Văn Phòng từ $30.80 - $42.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

201 Mission


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

One Market


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

345 Montgomery Street


Văn Phòng từ $33.50 - $41.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

50 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

580 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

One Embarcadero Center


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

75 Broadway


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

505 14th Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $21.30 - $29.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

Corporate Commons


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

Suite 203


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $26.60 - $36.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $20.40 - $25.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $21.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

6203 San Ignacio Avenue


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Mateo

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Mateo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280